دانلود جزوه و کتاب انتقال حرارت

علم انتقال گرما یا انتقال حرارت Heat transfer به تحلیل آهنگ انتقال گرما در سیستم می‌پردازد. انتقال انرژی از طریق شارش گرمارا نمی‌توان مستقیماً اندازه‌گیری کرد ولی این انتقال چون به یک کمیت قابل اندازه‌گیری به نام دما ارتباط دارد، دارای مفهوم فیزیکی است.
   شرط انتقال حرارت خود به خودی، اختلاف دما است. اگر دو سیستم در حال ارتباط با یکدیگر هم ‌دما نباشند، گرما از ناحیهٔ پر دما (گرم) به ناحیهٔ کم دما (سرد) جریان می‌یابد و این جریان تا زمانی ادامه می‌یابد که دو سیستم هم‌دما شوند. چون گرما به دلیل وجود گرادیان دمایی شارش می‌یابد، دانستن توزیع دما ضروری است.انتقال حرارت از جسم گرمتر به جسم سردتر و بالعکس به دلیل افزایش آنتروپی سیستم، خود به خودی است. منبع

پسورد فايل : www.mohandesyar.com

جزوه انتقال حرارت دانشگاه صنعتی شریف

 

جزوه انتقال حرارت استاد گشایشی

دانلود

 

    در بسیاری از صنایع مبدلهای فشرده بعلت کاهش در حجم و وزن آن و نیز صرفه جوئی در هزینه های مربوطه عموماًترجیح داده می شود.بدین جهت استفاده از این مبدلها در صنایع مختلف بسیار متداول شده و تکنولوژی آنها دائماًدر حال پیشرفت است.طراحی یک مبدل حرارتی شامل مراحل پیچیده ای است که د ربرگیرنده ، فرمولاسیون مسئله،عملیات ریاضی بسیار و تصمیم گیری در خصوص نتایج نهایی می باشد

در ذیل کتاب طراحی مبدلهای حرارتی فشرده آمده است

download

دانلود کتاب انتقال حرارت سنجل

download

دانلود کتاب انتقال حرارت اینکورپرا

قسمت اول

قسمت دوم

 

شریح مسائل انتقال حرارت هولمن (فارسی)

دانلود

/ 0 نظر / 14 بازدید