# جزوات_پارسه

جزوه‌های پارسه‌ی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

جزوه‌های پارسه‌ی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات زبان تخصصی(67.5MB) مدیریت(89.7MB) زبان عمومی(72.3MB) مهندسی نرم افزار(117.4MB) شبکه(78.9MB)  
/ 1 نظر / 39 بازدید