دانلود جزوه عملیات واحد 2

 عملیات واحد یکی از دروس مهم و اساسی در مهندسی شیمی است و خصوصا در کتاب دوم آن به فرایند های اساسی پرداخته شده است لذا این جزوه مفید به شما تقدیم می گردد. منبع

قسمت اول با حجم 2mb

قسمت دوم با حجم 2mb

قسمت سوم با حجم 2mb

قسمت چهارم با حجم 2mb 

قسمت پنجم با حجم520.4kb

/ 0 نظر / 25 بازدید