25 گزارشکار آزمایشگاه برای همه

دوستان براتون چند تا گزارشکار آزمایشکاه رو گذاشتم که امیوارم به درد بخوره. خدایش اگه خوب بود نظر بدین. موفق باشید.

 گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی 1  1.5mb  دانلود                 گزارشکار آز فیزیک 2  201kb دانلود  دستور کار آز معماری کامپیوتر  2.5mb  دانلود  گزارشکار آز انتقال حرارت  5.4mb  دانلود  گزارشکار آزمایشگاه شیمی تجزیه  346kb  دانلود  گزارشکار آز شیمی آلی  3.8mb  دانلود  گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک  176kb  دانلود  گزارشکار آز میکرو بیو لوژی  3.5mb  دانلود  گزارشکار آز عملیات واحد  483kb  دانلود  دستور کار آزمیشگاه مدار منطقی  275kb  دانلود  آز اتعاشات و دینامیک ماشینهای گریز از مرکز  154kb  دانلود  آز مبانی شیمی آلی 1 _|سترفیکاسیون  818k  دانلود  آز ملانی شیمی آلی 1_بلور کردن و تبلور  2.8Mb  دانلود  آزمایشگاه پایگاه دادها  4.1mb  دانلود  آزمایشگاه بتون  9.6mb  دانلود  آزمایشگاه مکانیک خاک خلیج فارس  6.6mb  دانلود  آزمایشگاه کامپیوتر  1.1mb  دانلود  دستر کار آزمایشگاه دیجیتال  2.6mb دانلود  شبیه سازی مدارات آزمایشگاه الکترونیک  384kb  دانلود  آزمایشگاه متالوژی  5.5mb  دانلود  آز مبانی شیمی آلی_تقطیر  1.4mb  دانلود  آزمایشگاه مبانی شیمی آلی_آسپرین  301kb  دانلود  آز الکترونیک و مدار منطقی  2.7mb  دانلود  آز مبانی شیمی آلی 1_صابون  760kb  دانلود  آز مبانی شیمی آلی 1_نقطه جوش  600Kb  دانلود

/ 0 نظر / 137 بازدید