پلیت حرارتی طراحی مبدل های حرارتیGasketed 2.0.4

برخی از ویژگی های این نرم افزار:

 1. تخمین خواص فیزیکی بیش از 1450 مولفه ؛ دارای پایگاه داده که توانایی به منظور برآورد هدایت گرمایی ، چگالی ، ظرفیت حرارتی و ویسکوزیته و.. و همچنین شامل خواص بحرانی ، جوش و ذوب شدن در نقطه است.
 2. برآورد خواص مخلوط
 3. شما می توانید خود با کلیک یک دکمهاطلاعات خواص فیزیکی مایع و اضافه بار را به پروژه خود بافزایید
 4. انتخاب واحد اندازه گیری انگلیسی ( ایالات متحده).
 5. برآورد نرخ دما و جریان در صورت کافی بودن اطلاعات
 6. تعداد صفحات محاسبات
 7. محاسبه سطح مقطع
 8. محاسبات ابعاد پلیت مبدل های حرارتی .
 9. محاسبات ضریب انتقال حرارت
 10. محاسبات رینولدز و عدد نوسلت .
 11. محاسبه بار حرارتی مورد نیاز
 12. و غیره که در کار با آن مواجه می شوی

دانلود

 
/ 0 نظر / 20 بازدید