مهندسی چیست و مهندس کیست؟؟؟؟

با تماشایی این قطعه کوچک شما میتوانید به عظمت کار مهندسان پی ببرید!!! بسیاری از کارهای بزرگ در دنیا توسط مهندسین و کار تیمی انجام می شود.   می گویید نه خود ببینید؟؟؟؟؟؟

دانلود

/ 0 نظر / 19 بازدید