دانلود جزوه فنی مهندسی و کتاب های دانشگاهی و کامپیوتر

دانلود جزوهای درسی مهندسی+کتاب+برق+شیمی+ریاضی+کامپیمتر

دانلود جزوه و کتاب کامپیوتر

دانلود كتابهاي مختلف در زمينه كامپيوتر

1  دانلود جزوه آموزشی شبکه های کامپیوتری  464kb  دانلود
2  دانلود جزوه درس معماری کامپیوتر 3mb    دانلود
 3    جزوه مفاهیم سیستم عامل ( موسسه پارسه ) 3.3mb دانلود
 4   جزوه 100 تست سیستم عامل( موسسه پارسه )  1.7mb  دانلود
 5  مهندسی نرم افزار۱ (جزوه) سعید پارسا  521kb  دانلود
 6  اصول طراحی کامپایلرها، باقری نیاء  1.3mb  دانلود
 7  اصول طراحی کامپایلرها، جابری پور  354kb  دانلود
 8  اصول طراحی کامپایلرها، پارسا  1.7mb  دانلود
 9  اصول طراحی پایگاه داده ها(جزوه) ،باقری نیاء  1.3mb  دانلود
 10  نظریه زبانها و ماشین ها(جزوه)، علامی  2.6mb  دانلود
 11  طراحی و پیاده سازی زبان ها(جزوه)، امام قلیزاده  1.4mb  دانلود
 12  طراحی الگوریتم(کتاب)، نوراله  671kb  دانلود
 13  جزوه درس طراحی الگوریتم رشته کامپیوتر(پسورد : www.tak-tahghigh.com  1.8mb  دانلود
 14  آموزش میکروپروسور 8086 - 1  3.5mb  دانلود
 15  آموزش میکروپروسور 8086 - 2  2.5mb

 دانلود